Hypotéka s  fixací až na 20 let

Chcete si nezávazně ověřit na jakou výši hypotéky
a za jakých podmínek dosáhnete?

Kolik ušetříte převodem k nám?

Zavoláme vám a během 5 minut se dozvíte, na jaké bydlení můžete pomýšlet.

Zavoláme vám a během 5 minut se dozvíte, kolik převodem k nám ušetříte.

Spočítejte si, na kolik vás hypotéka měsíčně vyjde

Spočítejte si, kolik převodem můžete ušetřit

Vyberte si z nabídky refinancování

Dobu splácení jsme nastavili pro největší měsíční úsporu. Pokud chcete, upravte ji.

Fixace:

Úrok

Měsíční splátka

Měsíční úspora

Sjednat online

Hypotéku na koupi nemovitosti vyřídíte na dálku. Sjednáním vás provede online hypoteční specialista.

Zavolejte mi

Nemusíte chodit na pobočku. Po telefonu vám uděláme nezávaznou nabídku.

!

Nabízí vám někdo lepší nabídku než my?

Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme!

Reprezentativní příklad

Služby mohou být zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Ceník

Informace trvale přístupné spotřebiteli. Produktové informace

Sjednat online

Vše vyřídíte zcela na dálku! Sjednáním vás provede online hypoteční specialista.

Zavolejte mi

Nemusíte chodit na pobočku. Po telefonu vám uděláme nezávaznou nabídku.

!

Nabízí vám někdo lepší nabídku než my?

Zanechte nám kontakt a my se vám ozveme!

Reprezentativní příklad

Služby mohou být zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Ceník

Informace trvale přístupné spotřebiteli. Produktové informace

Co vás nejčastěji zajímá

Můžu získat slevy na úrokové sazbě?

Budete-li splácet hypotéku ze svého aktivně využívaného Osobního účtu České spořitelny, poskytneme vám slevu na úrokové sazbě vaší hypotéky ve výši 0,5 %. Další slevu ve výši 0,2 % pak získáte při sjednání Pojištění schopnosti splácet ke své hypotéce.

Jak můžu financovat družstevní byt?

Ano, družstevní byt můžete financovat pomocí Předhypotečního úvěru. Pro jeho sjednání nepotřebujete žádnou další nemovitost jako zástavu.

Po zřízení zástavního práva budete Předhypoteční úvěr splácet prostřednictvím Navazující Hypotéky České spořitelny, kterou sjednáte společně s úvěrem.

Kromě družstevního bytu můžete Předhypoteční úvěr použít i na koupi:

 • nemovitosti od města, obce či státu
 • převod družstevního bytu do osobního vlastnictví
 • koupě nemovitosti v dražbě
 • koupě nemovitosti v insolvenci
 • stavební úpravy a rekonstrukce nemovitosti s jedním z uvedených účelů koupě pozemku od obce a výstavba s převodem pozemku do vlastnictví klienta po kolaudaci
 • refinancování překlenovacích úvěrů jiných bank.
Co dělat, pokud se chci přestěhovat jinam, a peníze za původní bydlení dostanu až po jeho prodeji?

Využijte překlenovací financování. Peníze vám dáme hned, ale na splácení nespěcháme. Na přestěhování či dostavění nového bydlení vám dáme 2 roky, během kterých můžete počkat na výhodný prodej starého bydlení.

Reprezentativní příklad

Celková výše úvěru 1.800.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 8.284 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 2,69 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3.900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 2,79 % a celková částka splatná spotřebitelem 2.492.560 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.

Můžu hypotékou financovat například i kuchyň?

Ano, díky doplňkové části úvěru můžete část úvěru použít dle vlastního uvážení pro účely bydlení. Navíc vám tyto peníze poskytneme za stejně výhodnou úrokovou sazbu, kterou máte sjednanou pro hlavní účel hypotéky.

Co mám dělat pokud mi chybí nemovitost?

Nemusíte sami vlastnit nemovitost, abyste získali hypotéku. Jako zástavu, použijte nemovitost, kterou kupujete nebo využijte Předhypoteční úvěr. Pokud by vámi pořizovaná nemovitost z nějakého důvodu nedostačovala jako zástava pro hypoteční úvěr, je možné dát do zástavy i nemovitost, kterou vlastní vaši příbuzní či známí.

Například rodiče často "půjčí" dětem svůj rodinný dům jako zástavu. Tato nemovitost přitom nemusí jako zástava sloužit po celou dobu splácení. Jakmile se stanete majiteli nové nemovitosti nebo poté, co pominou důvody nedostatečné zástavy, můžete "zapůjčenou" nemovitost "vrátit" (zbavit ji zástavního práva) a nahradit ji svou nemovitostí.

Jaké doklady potřebuji pro vyřízení hypotéky?

Dokumenty potřebné k vyřízení hypotéky s vámi projde náš hypoteční specialista. Liší se podle účelu úvěru, způsobu zajištění a osoby žadatele. Dalšími doklady pak prokážete schopnost úvěr dlouhodobě splácet.

Doklady prokazující bonitu klienta a spoludlužníka:

 • u zaměstnanců – potvrzení o příjmu žadatele a spoludlužníků (včetně jejich manželů)
 • u podnikatelů – daňové přiznání s potvrzením o zaplacení daně za poslední dva roky
 • jiné doklady o příjmech např. nájemní smlouvy k doložení příjmů z nájemného apod.

Doklady k zastavované nemovitosti (nemusí se jednat o pořizovanou nemovitost):

 • odhad hodnoty zastavované nemovitosti (odhad ceny bytu pro vás můžeme zajistit také přímo v pobočce pomocí on-line ocenění nemovitosti)
 • nabývací titul – např. kupní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě kupní, budoucí darovací smlouva, restituční smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.
 • pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost
 • snímek katastrální mapy, příp. geometrický plán (pouze u výstavby nových rodinných domů).
Co mám zvážit, pokud si beru hypotéku?

Před tím, než se rozhodnete sjednat si hypotéku, vyhodnoťte své příjmy, výdaje a rizika. Obecně lze říci, že je dobré plánovat hypotéku s ohledem na schopnost splácení. Můžete počítat například s rodičovstvím či mateřskou dovolenou a s tím spojeným výpadkem příjmů.

Myslete však i na neočekávané situace. V rámci Hypotéky České spořitelny si ze služeb můžete vybrat pojištění schopnosti splácet - za velmi výhodnou cenu získáte jistotu, že v případě nepříznivých okolností za vás splátky uhradí pojišťovna. Pojištění pokrývá většinu rizik spojených s příčinou nesplácení a pomůže řešit neočekávané životní situace (dlouhodobou nemoc, invaliditu, úmrtí partnera, ztrátu zaměstnaní atd.

Jaký je reprezentativní příklad pro Hypotéku České spořitelny?

Celková výše úvěru 1.800.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 8.284 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 2,69 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3.900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 2,79 % a celková částka splatná spotřebitelem 2.492.560 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.

Upozorňujeme, že úvěrová kalkulačka má pouze informativní charakter. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ani o žádný jiný dokument či jiné právní jednání, které by vedly k naší povinnosti uzavřít s vámi smlouvu o úvěru nebo jakoukoliv jinou smlouvu o bankovních službách.

Všechny zobrazené výpočty a údaje, včetně případného údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou orientační. Konečné parametry úvěru se mohou lišit podle výsledků posouzení vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny ve smlouvě o úvěru.

Úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z aktivního Osobního účtu ČS (Osobního konta ČS; 0,5 %), slevu za sjednané pojištění schopnosti splácet od PČS (0,2 %). Úrokové sazby jsou platné do 80 % hodnoty nemovitosti stanovené na základě ocenění (LTV).

Poskytovatel neposkytuje radu dle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Co vás nejčastěji zajímá

Můžu si půjčit peníze nad rámec původního úvěru?

Ano, díky Americké hypotéce.

Jaké jsou za refinancování poplatky?

Žádné, i odhad nemovitosti poskytujeme zdarma.

Můžu si u vás hypotéku pojistit proti neschopnosti splácet?

Ano, máme na to samostatné pojištění schopnosti splácet.

Jaký je reprezentativní příklad pro Hypotéku České spořitelny?

Celková výše úvěru 1.800.000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 8.284 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 2,69 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3.900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 2,79 % a celková částka splatná spotřebitelem 2.492.560 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.

Upozorňujeme, že úvěrová kalkulačka má pouze informativní charakter. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ani o žádný jiný dokument či jiné právní jednání, které by vedly k naší povinnosti uzavřít s vámi smlouvu o úvěru nebo jakoukoliv jinou smlouvu o bankovních službách.

Všechny zobrazené výpočty a údaje, včetně případného údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou orientační. Konečné parametry úvěru se mohou lišit podle výsledků posouzení vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny ve smlouvě o úvěru.

Úrokové sazby zohledňují slevu za splácení z aktivního Osobního účtu ČS (Osobního konta ČS; 0,5 %), slevu za sjednané pojištění schopnosti splácet od PČS (0,2 %). Úrokové sazby jsou platné do 80 % hodnoty nemovitosti stanovené na základě ocenění (LTV).

Poskytovatel neposkytuje radu dle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Potřebujete poradit?

Zavolejte bezplatně na 800 879 888

Navštivte nejbližší Hypoteční centrum

Ušetřete si čas.

Zavoláme vám a probereme vše kolem hypoték osobně a nezávazně.

Dokončení žádosti

Do žádosti se vrátíte zadáním Vašeho telefonu a kódu, který jsme Vám poslali v příslušném e-mailu.

+420 |

Potřebujete poradit?

Neztrácejte čas a nechte nám na sebe kontakt.
Zavoláme vám a probereme vše kolem hypotéky osobně a nezávazně.